เทคนิคการขายตนเองก่อน…. ก่อนขายสินค้า
เทคนิคการขายสินค้า
นักขายต้องรู้สึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล มีทัศนคติที่ดีกับคนทั่วไป คิดว่าไปคุย ไม่ได้ไปขาย ไปกับรอยยิ้ม ให้ลูกยอ เลิกกินล
การขายแบบสร้างสรรค์
ขายยังไงให้ได้เงิน
การขายแบบสร้างสรรค์ ในการเสนอขายแบบสร้างสรรค์นักขายจะต้องมีเอกลักษณ์ทีต้องมอง ดูความแตกต่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้
6 ส. เพื่อการทำงานที่ดีและต่อเนื่อง
ขายยังไงให้ได้เงิน
สม่ำเสมอ คือความส่ำเสมอและความมีสมาธิในการทำงาน ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การเยี่ยมเยืยนลูกค้าและบริการดั
สูตร 5 ย. กับลูกค้าขณะที่ทำการขาย
เทคนิคการขายสินค้า
ยิ้มแย้ม ควรยิ้มแย้มแจ่มใส จะช่วยสร้างความประทับใจตลอดกาลให้กับบุคคลที่เราติดต่อได้อย่างดี ซึ่งผู้เขียนเคยกล่าวย้ำอยู่บ่
ลูกค้าของคุณซื้อตอนไหน
ขายยังไงให้ได้เงิน
เวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขายให้กับลูกค้าของคุณ เวลานั้นจะเป็นบางจังหวะเวลาในวงจรธุรกิจ หรือบางฤดูกาลของปี ลูกค้าขอ
วิเคราะห์ตลาดอย่างเข้มข้น
เทคนิคการขายสินค้า
หลักการวิเคราะห์การตลาดมีวิธีการมากมายๆ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่อย่าง แต่ผมจะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ การแบ่งส่วนตล
เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ
เทคนิคการขายสินค้า
Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องกา
ความคิดในทางบวก เพื่อการขายที่ยั่งยืน
ขายยังไงให้ได้เงิน
ฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความคิดตลอดเวลา โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ฝึกการคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดแนวคิดใดแนวค