ลูกค้าของคุณซื้อตอนไหน
ขายยังไงให้ได้เงิน
เวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขายให้กับลูกค้าของคุณ เวลานั้นจะเป็นบางจังหวะเวลาในวงจรธุรกิจ หรือบางฤดูกาลของปี ลูกค้าขอ
วิเคราะห์ตลาดอย่างเข้มข้น
เทคนิคการขายสินค้า
หลักการวิเคราะห์การตลาดมีวิธีการมากมายๆ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่อย่าง แต่ผมจะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ การแบ่งส่วนตล
เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ
เทคนิคการขายสินค้า
Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องกา
ความคิดในทางบวก เพื่อการขายที่ยั่งยืน
ขายยังไงให้ได้เงิน
ฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความคิดตลอดเวลา โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ฝึกการคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดแนวคิดใดแนวค