สาเหตุที่คนซื้อหรือไม่ซื้อ
ขายยังไงให้ได้เงิน
ในการขายทุกครั้ง มีประโยชน์หลักอย่างหนึ่ง ที่ลูกค้ามุ่งหวังกำลังเสาะหา สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามุ่งหวังต้องถูกโน้มน