แนวทางการขายประกันภัยประกันชีวิต

ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต

  1. การให้ความคุ้มครอง

การให้ความคุ้มครองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะคุ้มครองผู้เอาประกันให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ แต่การประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาภาระที่มีกับครอบครัว ถ้าหากผู้เอาประกันเสียชีวิตในเวลาที่ยังไม่สมควร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามที่ทำประกันภัยไว้ให้แก่บุคคลตามสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ทำไว้กับบริษัท ซึ่งเรียกว่า ผู้รับผลประโยชน์ อาจจะเป็นพ่อ แม่ หรือลูก ซึ่งเงินจำนวนนี้จะเป็นค่าเลี้ยงดูและค่าทุนการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ทำประกันชีวิตและซื้อสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มเติมจากการทำประกันชีวิตอีกด้วย

  1. การออมทรัพย์

หากมีการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบสะสมทรัพย์ไว้ ก็จะทำให้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายในอนาคต หรือเอาไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน อีกทั้งเก็บออมไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น ถ้ามีอายุยืนยาวก็จะไม่เป็นภาระกับลูกหลาน และจะทำให้มีเงินใช้จ่ายในยามชราได้อย่างสุขสบาย

  1. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

กรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเงินลงทุนส่วนนี้ บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้รับผิดชอบ และส่วนการลงทุนซึ่งจะนำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ตามที่ผู้เอาประกัน/ผู้ลงทุนเลือกไว้

วิธีหาประกันชีวิต หรือการเดินตลาดที่ได้ผลเต็ม 100 %

กลยุทธ์ทางการตลาดกับวิธีหาลูกค้าประกันชีวิตสมัยใหม่นี้ จะเป็นกลยุทธ์ที่แนะนำแนวคิดรายชื่อลูกค้าประกันชีวิตใหม่ๆ เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าประกันชีวิตต่อมุมมองและความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการซื้อประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกๆ ด้าน หากคิดรายชื่อลูกค้าไม่ออก มาดูการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อทำงานประกันชีวิตให้ประสบความสำเร็จกันเลย

1.แบ่งกลุ่มลูกค้าตาม โซนพื้นที่

การจัดกลุ่มลูกค้าตามโซนเป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนำเป็นอย่างแรก เพราะได้ผลดีพอสมควร ทั้งในเรื่องของการประหยัดเวลาในการเดินทาง แล้วยังสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้ครั้งละหลายๆคน ก่อนจะนั่งคิดรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้ ลองมาดูไอเดียดีๆ ว่าเรามีคนที่เรารู้จักจากกลุ่มที่ผมจะยกตัวอย่างไหม 1.เพื่อนบ้านที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับเราหรือ พูดคุยกันแล้วถูกคอ 2.การเข้าไปจัดกิจกรรมเปิดบู๊ทเล็กๆ ในสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาดนัดเปิดท้าย , โรงพยาบาล , โรงงานต่างๆ , รวมไปถึง นิคมอุตสาหกรรม 3.เพื่อนที่ทำงาน จากแผนกต่างๆ รวมไปถึงบุคคลที่มาติดต่อกับที่ทำงานที่เราทำงานอยู่บ่อยๆ

2.แบ่งกลุ่มลูกค้าตาม กลุ่มสมาคมศิษย์เก่า หรือ สโมสรต่างๆ

การเริ่มมองหาลูกค้าจากกลุ่มสมาคมศิษย์เก่า หรือ สโมสรต่างๆ นั้นจะได้เปรียบกว่าการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามโซนพื้นที่ เพราะ ถ้าหากมีใครบางคนซื้อประกันชีวิตจากคุณ เขาก็จะแนะนำและบอกต่อๆกันไป โดยที่คุณจะได้ลูกค้ารายใหม่เร็วมากกว่า แบ่งกลุ่มลูกค้าตามโซนพื้นที่ สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือ ความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และการให้บริการ หากนึกไม่ออก ผมจะแนะนำให้ กลุ่มสมาคมศิษย์เก่า หรือ สโมสรต่างๆ ก็เช่น สมาคมศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมสาสตร์ , สมาคมสโมสรนักลงทุน ,สโมสรนักศึกษา , สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน , สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพ , สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย , สโมสรฟุตบอลจังหวัด อีกเพียบ …ฯลฯ

3.แบ่งกลุ่มลูกค้าตาม อาชีพ

การจัดกลุ่มลูกค้าตามอาชีพนั้น ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเคยประกอบอาชีพนั้นมาก่อน เพียงแต่เฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อให้เกิดฐานลูกค้า และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารายใหม่ๆได้ทันที เช่น แพทย์จบใหม่ พยาบาลจบใหม่ การขายแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอาชีพ จะมีจุดแข็งในเรื่องการขายแบบต่อเนื่อง ได้ลูกค้ารายใหม่ ทุกๆเดือน ทุกๆปี และยิ่งนานยิ่งขายประกันได้ง่าย เพราะฐานตลาดลูกค้าเก่ากลุ่มนี้จะเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นมืออาชีพของคุณ แบ่งตามกลุ่มอาชีพ เช่น แพทย์ , พยาบาล , ทนายความ , ศิลปิน , ดารา , นักร้อง , อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ , พนักงาน Office , เจ้าของกิจการ SME , เจ้าของร้านค้าในตลาดสด , ฯลฯ

4.แบ่งกลุ่มลูกค้าตาม ภาษาและวัฒนธรรม

ในประเทศไทยจะมีเอกลักษณะที่แตกต่างจากต่างประเทศหลายๆอย่าง อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือ ภาษาและวัฒนธรรม หากทั้ง 3 กลุ่มข้างบนยังทำให้คุณคิดรายชื่อลูกค้าใหม่ๆไม่ออก ลองคิดรายชื่อลูกค้าจากแนวทางต่อไปนี้ เช่น ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น , คนไทยเชื้อสายจีน , คนภาคเหนือ , คนภาคตะวันออก , คนภาคใต้ , คนเชียงใหม่ , คนสงขลา ,คนชลบุรี

5.แบ่งกลุ่มลูกค้าตาม ความต้องการเฉพาะ

กลุ่มนี้นับวันยิ่งเติบโต และรวดเร็วมากด้วยเพราะพวกเขามีความจำเป็น และต้องการซื้อประกันอยู่แล้ว เพื่อปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาและเป็นหลักประกันรายได้ให้กับครอบครัว แต่คุณควรเตรียมตัวเองให้พร้อม ทั้ง บุคลิกภาพ ความแม่นยำของข้อมูลแบบประกันต่างๆ วิธีการให้คำแนะนำ จากนั้นลองมองหากลุ่มคนที่กำลังจะ ซื้อคอนโด , ซื้อทาวเฮ้าส์ , ซื้อบ้านมือ 2 , ซื้อบ้านใหม่ , สร้างอพาร์ทเม้นท์ , สร้างรีสอร์ท , สร้างโรงงาน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *