เทคนิคการให้บริการสมัยใหม่

ขอแนะนำให้ใช้วิธีการดังนี้

  1. โทรศัพท์สอบถาม
  2. พบปะเยี่ยมเยือน
  3. อวยพรเทศกาลสำคัญๆ
  4. เข้าร่วมงานสำคัญๆกับลูกค้า
  5. ส่งข่าวสาร
  6. บริการตรวจเช็คสินค้า
  7. ช่วยจัดตกแต่งหน้าร้านค้า
  8. ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ายุ่งยากในการขอรับบริการ
  9. ของฝากจากนักขายหรือองค์กร
  10. บริการด้วยภาพลักษณ์และภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย

การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทำนั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไม่สามารถจับต้องได้  ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จำเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร  มีน้ำใจ ไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *