ลูกค้าต้องการให้มีการสเนอขายที่ดี

การเสนอขายที่ดี จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ

  1. ทำให้ผู้มุ่งหวังเชื่อถือให้ได้ โดยใช้เทคนิค 2 ประการคือ 1. บุคลิกภาพของนักขาย 2. ใช้เทคนิคการในการสร้างความน่าเชื่อถือ
  2. เสนอขายอย่างมีความสมบูรณ์ คือ การขายตามลำดับขั้นตอนไม่รวบรัด ไม่เร่งรีบ ไม่พุดย่อความจนลูกค้าไม่เข้าใจ อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นได้จนลูกค้าเข้าใจ และแลเห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่
  3. เสนอขายโดยสามารถขจัดการแข่งขันได้ ซึ่งเทคนิคการขายที่สามารถที่จะขจัดการแข่งขันนั้น นักขายจะต้องอาศัยยุทธวิธี คือ 1. ชมแบบข้องใจ 2. เปรียบเทียบให้เห็นอย่างเด่นชัด 3. อาศัยเอกสาร หลักฐาน คำพูดต่างๆ รับรอง
  4. เสนอขายโดยทำให้เกิดความกระจ่างชัด

การขายสินค้า

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *