กิจกาธุรกิจเครื่องทาบบัตร

กิจกาธุรกิจเครื่องทาบบัตร เป็นธุรกิจเครือข่ายร้านค้าออนไลน์ อันเป็นกิจการซื้อมาขายไปที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการที่สะดวกและเป็นมาตรฐานแก่ลูกค้า โดยที่ผ่านมาเพื่อให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจร้านเครือข่ายดังกล่าว

Max_CT66_Plus

บริษัทจึงได้มุ่งทำการขยายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยมีเกณฑ์ในการจัดหาพื้นที่สำหรับเปิดสาขาจากความหนาแน่นของประชากรในชุมชน และ คุณภาพของชุมชนนั้นๆจากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทเกี่ยวกับเครื่องทาบบัตรได้ครอบครองสิทธิการดำเนินการร้านโดยครอบคลุมพื้นที่ โดยได้เริ่มวางเครือข่ายต่างๆ จากนั้นมีการขยายสาขาต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

ในด้านการขายและให้บริการในร้านเกี่ยวกับเครื่องทาบบัตร เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญยิ่งของร้านค้าประเภทเครื่องทาบบัตร คือพื้นที่ที่ต้องจัดสรรเพื่อวางสินค้าสำหรับจำหน่าย บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่วางสินค้าหน้าร้านและพื้นที่คลังสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยในการจัดกลุ่มสินค้าเพื่อบริหารการขาย บริษัทได้ใช้หลักการบริหารกลุ่มสินค้าเครื่องทาบบัตร มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะทำการวิเคราะห์ยอดขาย อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และอัตราผลตอบแทน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดสรรขนาดพื้นที่ และกำหนดผังการจัดวางสินค้า โดยในการบริหารกลุ่มสินค้า ในการจัดซื้อ บริษัทกำหนดให้ทุกๆครั้งที่มีการจัดซื้อ  สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีกำไรขั้นต่ำตามที่กำหนดในกลุ่มสินค้านั้นๆ ในขณะเดียวกันทุกๆเดือนทางบริษัทจะมีการตัดรายการสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดยอดขาย หรือยอดขายน้อยกว่าที่กำหนด

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *