การใช้พนักงานขายกับการโฆษณา

สภาวะตลาดที่นักการตลาดต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายของการสร้าง Brand Awareness ให้เกิดขึ้นกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้น

โดยมากมักจะเป็นในช่วงระยะเริ่มแรกของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ โดยมักที่จะทำการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา แล้วจึงมีการใช้พนักงานขาย เข้ามาประกอบในระยะเวลาต่อมา เพื่อทำการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สินค้า ตลอดจนให้เกิดการสั่งซื้อ ดังนั้นนักการตลาดย่อมต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด ว่า ต้องการวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เพื่อให้สามารถทำการเลือกใช้หลายๆ เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

การใช้พนักงานขายเพื่อสาธิตถึงคุณสมบัติของสินค้าได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจน หรือในกรณีที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย การใช้พนักงานขายย่อมมีบทบาทสำคัญกว่าการใช้สื่อโฆษณา  หรืออาจพบเห็นได้บ่อยครั้ง ที่มีการใช้พนักงานขายและใช้สื่อโฆษณาในการทำกลยุทธ์การตลาดร่วมกัน

พนักงานขายกับการโฆษณา

งานวิจัยหลายชิ้นได้มีการกล่าวว่า พนักงานขายของบริษัทที่มีการทำโฆษณาย่อมได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้ามากกว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการใช้สื่อโฆษณาประกอบ เนื่องจากการโฆษณาทำให้ลูกค้าเกิด Brand Awareness ในตัวสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้การขายโดยพนักงานขายสามารถทำได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การใช้โฆษณาและพนักงานขายควบคู่กันไปย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาความเข้าถึงของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของบริษัท (reach) ลดต้นทุน ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้มีมากขึ้น

  • ช่วยลดระยะเวลาของพนักงานขาย
  • ช่วยละระยะเวลาในการอธิบายคุณลักษณะของสินค้า / บริการให้แก่ลูกค้า
  • ช่วยในการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับลูกค้า
  • เป็นตัวผลักดันให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขา

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *