การตลาดเพื่อการขายสำหรับนักขาย

ความหมายของการขาย

การขายเป็นศิลปะ ซึ่งต้องรู้จักปรับหลักการให้เหมาะสมกับสภาพของลูกค้าแต่ละคน ทุกประเภท ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ การใช้ศิลปะการขายต้องมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ

ลักษณะพื้นฐานของการขายที่สำคัญ มี 7 ประการ ประกอบด้วย

  1. การขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้า พนักงานขายต้องรู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไร และเสนอขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  2. การขายคือการชักจูงใจลูกค้าพนักงานขายต้องให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจในภาพพจน์ของสินค้า
  3. การขายคือการติดต่อสื่อสารพนักงานขายต้องถ่ายทอดคุณภาพ คุณลักษณะ ของสินค้าและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับได้เป็นอย่างดี
  4. การขายคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าพนักงานขายต้องช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าตรงความต้องการ
  5. การขายคือการให้ความรู้แก่ลูกค้าพนักงานขายต้องรู้จักสินค้าเป็นอย่างดี และสามารถอธิบาย ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าได้ อย่างชัดเจน และเข้าใจ
  6. การขายเป็นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่เป็นการบังคับลูกค้าซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจ และมีความต้องการในสินค้านั้น มิใช่ด้วยความเกรงใจถูกบังคับ
  7. การขายทำให้ได้สิ่งตอบแทนด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการ และพอใจ พนักงานขายได้ค่าสินค้าเป็นการตอบแทน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *