การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ คือ ยุคดิจิตอล  ระบบการตลาดก็เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทันกับระบบการค้า

7-claves-ecommerce

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) กับการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางด้านแนวคิด ลูกค้า สินค้าและบริการ  และกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ

เนื่องจากการใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือทางการพาณิชย์มีหลายรูปแบบ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และโทรสาร เป็นต้น บทความนี้จะกล่าวถึงการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งอาจจะเรียกว่า “Online Marketing” หรือ “Web Marketing” ก็ได้  ประชากรบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “Netizen” มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจของครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2000 พบว่ามีประชากรอยู่ 332.73 ล้านคนทั่วโลก  ประชากรเหล่านี้แยกตามทวีปได้ดังนี้

  • แอฟริกา     2.77  ล้านคน
  • เอเชีย/แปซิฟิก  75.50  ล้านคน
  • ยุโรป  91.82  ล้านคน
  • ตะวันออกกลาง  1.90  ล้านคน
  • แคนาดาและอเมริกา  147.48  ล้านคน
  • ละตินอเมริกา  13.19  ล้านคน

สำหรับประเทศไทยมีประชากรอินเตอร์เน็ตอยู่ประมาณ 1 ล้านคนส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเพราะความสะดวกสบายและประหยัดเวลาการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ต้องงเสียเวลาเดินทางไปซื้อทางร้านเองผู้ขายก็ต้องคอยอัพเดทสินค้าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีสินค้าใหม่ๆ อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง อย่าง เช่น เว็บขายเครื่องทาบบัตรก็ต้องอัพเดทเครื่องทาบบัตรใหม่ๆลงเว็บเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่ามีตัวตน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *