การตลาดสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืน

ความมุ่งหมายของการเกษตรแบบยั่งยืน

  1. การผลิตสินค้าในรูปแบบที่ผู้บริโภคต้องการหรือการฉีกแนวรูปแบบผลิตภัณฑ์  โดยการขายในราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป
  2. การกำหนดราคาขายของผลิตสามารถสร้างกำไรได้  3)  องค์กรขนาดเล็กแต่ผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้  โดยการเน้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมโดยบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง  การบรรจุหีบห่อที่แตกต่างแม้นจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันก็ตาม  การผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจะก่อให้เกิดความชำนาญในการผลิตและเผชิญกับสภาพการแข่งขันในตลาดที่น้อยกว่าตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปการจัดจำหน่ายผลผลิตที่แตกต่างในกลุ่มลูกค้าเฉพาะจะทำให้เกิดภาวการณ์แข่งขันที่น้อยกว่าสินค้าโดยทั่วไป

97dfajjaehgdcfa6jkgki

แนวคิดการทำการตลาดโดยทั่วไป  คือ  “ลูกค้าถูกต้องเสมอ”  ระบบเศรษฐกิจและสภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  ผู้ผลิตจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  การผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนจะต้องสอดคล้องกับระบบนิเวศน์  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  การผลิตเพื่อความต้องการของผู้บริโภคจะนำซึ่งกำไรของผู้ประกอบการ  บทบาทของการตลาดสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนคือการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดกำไรรถบรรทุก

การพัฒนาตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ ๆ นอกจากนี้ยังสอดรับกับระบบนิเวศน์  ทรัพยากรที่มีอยู่ การผลิตการจัดการ  การตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย  การเกษตรแบบยั่งยืนยังรวมไปถึงการพิจารณามนุษย์วิทยา   ขนาดของธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาถึงทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์แนวโน้มของการเกษตรแบบยั่งยืนนำไปสู่ขนาดฟาร์มที่เล็กลง  ความหลากหลายในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครถบรรทุก  และการผลิตตามความชำนาญก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การผลิตโดยพิจารณาถึงการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นหัวใจสำคัญขอบการเกษตรแบบยั่งยืน  ตลาดเฉพาะของผู้บริโภคนับเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรแบบยั่งยืน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *