กระบวนการขาย

กระบวนการขาย หมายถึงเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งของงานขาย  ที่จะต้องมีการวางแผนดำเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ

กระบวนการขาย   ( Selling  Process )      แบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  คือ

2.1  การเตรียมตัวและการวางแผน

2.2  การเข้าพบโดยเผชิญหน้ากับลูกค้าเพื่อทำการเสนอขาย

2.1  การเตรียมตัวและการวางแผนได้แก่

–  งานแสวงหาลูกค้า

–  งานเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ

2.2  การเข้าพบโดยเผชิญหน้ากับลูกค้า ได้แก่

–  งานเข้าพบลูกค้า

–  การเสนอขายและสาธิต

–  เผชิญข้อโต้แย้ง

–  การปิดการขาย

–  กิจกรรมหลังขาย

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *